Sabtu, 21 Mac 2009

BELAJAR SECARA BERTERUSAN

Belajar secara berterusan
Seronok Belajar Oleh Dr Ismail Zain

RASA bimbang, takut, kurang yakin serta tidak memahami pelajaran adalah akibat kurangnya tindakan secara berterusan dalam proses mengulang kaji pelajaran.

Kebiasaannya bagi murid yang tidak menduduki peperiksaan awam, tindakan mengulang kaji pelajaran dilakukan sambil lewa sahaja. Ramai murid yang tidak mempunyai jadual waktu belajar secara khusus. Belajar hanya dilakukan mengikut “mood” atau untuk tujuan menduduki ujian semata-mata. Oleh itu terdapat banyak topik yang tertinggal tanpa diberi perhatian. Murid-murid akan merasai kesannya apabila tiban musim peperiksaan di mana pelbagai permasalahan dalam pelajaran akan ditempuhi oleh mereka akibat daripada kelalaian mereka mengulang kaji di peringkat awal.

Bagi murid tahun empat atau lima situasi seperti ini harus dihindari. Tindakan harus dilakukan segera terutama di akhir-akhir tahun atau pada masa cuti panjang persekolahan. Di antara langkah belajar secara berterusan adalah seperti berikut:

• Persediaan jadual waktu belajar: Belajar secara berterusan memerlukan seseorang murid merangka jadual waktu belajar sendiri. Jadual belajar bertindak mendisplinkan diri serta mampu memperhitung dan memperuntukkan waktu dalam menentukan tindakan yang harus diberi keutamaan. Jadual belajar juga mampu memberi satu gambaran penggunaan masa dalam jangka masa tertentu di samping menetapkan hala tuju dalam kehidupan seharian.

• Tugasan rumah: Tugasan yang diberikan oleh guru untuk dilakukan oleh murid-murid merupakan tindakan susulan pelajaran di sekolah bertujuan untuk memperlengkapkan keseluruhan proses belajar. Ia juga boleh dianggap sebagai satu bentuk alat pengukur untuk mempastikan sama ada hasilan pembelajaran yang ditetapkan oleh guru pada satu-satu topik itu dapat dicapai ataupun tidak. Perkara ini harus diberi perhatian yang serius kerana kegagalan pelajar melengkapkannya akan memberikan maklum balas yang salah kepada guru dan itu akan menggugat perancangan guru selanjutnya. Proses pemulihan dan pengayaan mungkin tidak dapat dijalankan dengan berkesan. Oleh itu ia akan merugikan murid-murid sendiri.

• Perbincangan dan rujukan: Perbincangan dengan rakan-rakan dari semasa ke semasa serta rujukan di pusat sumber secara berterusan mampu mengekalkan daya ingatan terhadap pelajaran. Rujukan bukan hanya terbatas pada pusat sumber sahaja tetapi boleh juga dilakukan secara tidak formal seperti lawatan, menonton rancangan bercorak pendidikan atau menghadiri majlis ilmu seperti ceramah, bengkel motivasi atau menyertai pertandingan anjuran badan-badan tertentu.

Bersesuaian dengan konsep “Belajar Sepanjang Hayat” maka murid-murid haruslah mengamalkan proses belajar secara berterusan agar ia dapat dijadikan satu tabiat yang boleh menyeronokkan kita ketika belajar.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan